Úvod

Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Oprávnenie